Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on Oct 15, 2013 in Stručnjaci i stručnjakinje

prim. dr. sc. Velimir Altabas

Prim. dr. Sc Velimir Altabas diplomirao je na studiju medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1994. godine. Nakon odrađenog stručnog staža u KB “Dubrava” u Zagrebu, specijalizirao se za internu medicin, te subspecijalizirao endokrinologiju i dijabetologiju. Usporedo sa specijalizacijom i subspecijalizacijom završio je poslijediplomski studij iz kliničke farmakologije, te magistrirao i doktorirao. 2010. godine te stekao naslov primarijus.

Trenutno je zaposlen u KBC “Sestre milosrdnice”, pri Internoj klinici, na Zavodu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma “Mladen Sekso”, gdje je voditelj Edukacijskog centra Zavoda.
Član je slijedećih stručnih društava: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko endokrinološko društvo, Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma ( čiji je trenutni potpredsjednik ), Europsko endokrinološko društvo, Europsko udruženje za istraživanje dijabetesa.
Temama s područja transeksualnosti počeo se baviti tijekom subspecijalizacije iz endokrinologije i dijabetologije, obzirom da dio problema vezan uz tranziciju zalazi u navedeno subspecijalističko područje. U sklopu svoje ustanove, KBC “Sestre milosrdnice”, u mogućnosti je surađivati s kolegama drugih specijalnosti ( pedijatrima, psihijatrima i ginekolozima ) prilikom pružanja potrebnih medicinskih usluga transeksualnim osobama.