Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on Oct 17, 2013

Zakonodavstvo- Hrvatska

 

Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine br. 85/08, 112/12)

Zakon o suzbijanju diskriminacije u članku 1. stavku 1. navodi: „Ovim se Zakonom osigurava zaštita i promicanje jednakosti kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.“

Read More