Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on Oct 15, 2013

Odgovori na vaša najčešća pitanja

Potrebna mi je podrška ili savjetovanje, kome se mogu obratiti?

Trans* sam osoba i nisam siguran_na želim li ući u tranziciju, kome da se obratim?

Trans* sam osoba i želim ući u tranziciju, kome da se obratim?

Kakva je procedura s hormonskom terapijom?

Kako će hormonska terapija utjecati na moje tijelo?

Kako mogu promijeniti osobno ime?

Kako mogu promijeniti upis spola u osobnim dokumentima?

Meni bliska osoba je trans*, s kime mogu popričati o tome?

Read More

Posted on Oct 14, 2013

Potrebna mi je podrška ili savjetovanje, kome se mogu obratiti?

Trans Aid redovito održava TRANSavjetovanje, grupe podrške za trans* i rodno varijantne osobe. Više informacija o terminima održavanja grupe možeš naći na Facebook stranici i u našoj rubrici Vijesti, a možeš nam se obratiti i na e-mail (transavjetovanje@transaid.hr).

Također se možeš prijaviti na Trans forum udruge LORI iz Rijeke koji je mjesto online druženja za trans* i rodno varijantnu zajednicu.

Read More

Posted on Oct 14, 2013

Trans* sam osoba i nisam siguran_na želim li ući u tranziciju, kome da se obratim?

Postoji mnogo trans* identiteta i neke osobe se odlučuju za tranziciju, a neke ne (za više informacija o trans* identitetima pogledaj rubriku Terminologija).

Ukoliko želiš razgovarati o toj temi možeš nam se obratiti na e-mail transavjetovanje@transaid.hr, a također si dobrodošla_o  i na naše grupe podrške (za više informacija o terminima održavanja grupe pogledaj Facebook stranicu ili rubriku Vijesti).

Read More

Posted on Oct 14, 2013

Trans* sam osoba i želim ući u tranziciju, kome da se obratim?

Proces tranzicije je dugotrajan i složen proces. Kako bi započeo_la s procesom ulaska u tranziciju prvo je potrebno posjetiti liječnika_cu obiteljske medicine i zatražiti ga_ju uputnicu za psihologa_inju. Psiholog_inja će te nakon provođenja psiholoških testova osobnosti uputiti na psihijatra_icu koji će nakon razgovora s tobom ustanoviti dijagnozu (Dijagnoza F64 – Poremećaji uloge spola)  na osnovu koje će te uputiti endokrinologu_inji koji_a te dalje upućuje na hormonsku terapiju. Za više informacija kome se obratiti pogledaj našu rubriku Stručnjaci i stručnjakinje gdje ćeš naći informacije o stručnjacima s područja psihologije, psihijatrije i endokrinologije kao i nazive ustanova u kojima rade.

Read More

Posted on Oct 14, 2013

Kakva je procedura s hormonskom terapijom?

Nakon što ti je psihijatar_ica ustanovio_la dijagnozu tvoj endokrinolog_inja će ti nakon medicinskih pretraga, čija brojnost i detaljnost ovisi o tvojoj dobi i drugim faktorima, prepisati terapiju. S preporukom endokrinologa_inje posjetiti ćeš svog liječnika_cu obiteljske medicine koji će ti za prepisanu terapiju izdati recept. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za osigurane osobe ne pokriva troškove hormonske terapije kod trans muškaraca, dok kod trans žena Zavod pokriva trošak hormonske terapije djelomično. Kod trans žena u primjeni je hormonska terapija u obliku tableta i injekcija estrogena, a kod trans muškaraca injekcija i gela testosterona.

Read More

Posted on Oct 14, 2013

Kako mogu promijeniti upis spola u osobnim dokumentima?

Obzirom da prethodni podzakonski akti (na snazi je još uvijek Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije o promjeni spola, no uskoro se očekuje njegova zamjena novim podzakonskim aktom) koji su se odnosili na proceduru promjene upisa spola u dokumentima nisu u skladu s novo donešenim Zakonom o državnim maticama u tijeku je izrada novog podzakonskog akta kojim će se regulirati promjena upisa spola u osobnim dokumentima.

Read More

Posted on Oct 14, 2013

Meni bliska osoba je trans*, s kime mogu popricati o tome?

Ukoliko je tebi bliska osoba trans* i želiš se educirati o trans* pitanjima možeš nam se obratiti na e-mail transavjetovanje@transaid.hr.  Za stručno savjetovanje pogledaj rubriku Stručnjaci i stručnjakinje.

Ako ste roditelj rodno-nenormativnog, transrodnog, transpolnog ili interspolnog djeteta, možete se obratiti našoj inicijativi TransParent na broj mobitela 097 6687 267 ili na e-mail transparentcroatia@gmail.com.

Read More